Kvalitný produkt je taký, ktorý plní požiadavky na neho kladené.Preto sa sústredíme na želanie našich zákazníkov a podľa nich riadime všetky procesy tak,aby sme tejto kvality docielili.

SÚSTRUŽNÍCKE PRÁCE

sústružnícke práce na klasických sústruhoch do priemeru 1500 mm, L= 2000 mm, presnosť 0,2 mm, L = 100 mm, presnosť0,05 mm


CNC SÚSTRUŽENIE

CNC sústruženie do priemeru 1200 mm, L= 800 mm, presnosť 0,03 mm


  FRÉZOVANIE A VYVRTÁVANIE

  frézovanie a vyvrtávanie na klasických horizontálnych frézkach do 1000 x 600 x 1500 mm, presnosť 0,03 mm


  frézovanie rovinných plôch do 1000 x 3000 x 600 mm, presnosť 0,2 mm, do 1000 x 1000 x 600 mm, presnosť 0,03 mm


  vyvrtávanie otvorov na súradnicových vyvrtávačkách do 1500 x 1000 x 450 mm, presnosť 0,02 mm


  CNC FREZOVANIE A VYVRTÁVANIE

  CNC frézovanie a vyvrtávanie do 3500 x 2000 x 1200 mm, presnosť 0,05 mm, do 1600 x 1000 x 600 mm, presnosť 0,03 mm


  BRÚSENIE MATERIÁLOV

  brúsenie rovinných plôch do 800 x 2000 mm, presnosť 0,05 mm, do 400 x 2000 mm, presnosť 0,02 mm , do 300 x 800 mm, presnosť 0,01 mm

  brúsenie hriadeľových súčiastok do priemru 300 mm, L= 1500 mm, presnosť 0,01 mm

  brúsenie otvorov do priemeru 300 mm L = 300, presnosť 0,01 mm

  DELENIE MATERIÁLOV

  delenie tyčového materiálu do priemeru 460 mm

  NC delenie materiálu acetylénom do 2 000 x 3500 mm, ± 0,4 mm do hrúbky 100 mm

  TEPELNÉ SPRACOVANIE / CEMENTOVANIE/ ČIERNE

  tepelné spracovanie dielcov (kalenie do rozmerov 1000 x 2000 x 800 mm, T max. = 10000C

  cementovanie do priemeru 600 x 750 mm, popúšťanie a žíhanie)

  čiernenie oceľových súčiastok do 300 x 300 x 600 mm

  ZVÁRANIE A MONTÁŽ

  zváranie v ochrannej atmosfére