Technológie a Služby

Kvalitný produkt je taký, ktorý plní požiadavky na neho kladené.Preto sa sústredíme na želanie našich zákazníkov a podľa nich riadime všetky procesy tak,aby sme tejto kvality docielili.

SÚSTRUŽNÍCKE PRÁCE

sústružnícke práce na klasických sústruhoch do priemeru 1500 mm, L= 2000 mm, presnosť 0,2 mm, L = 100 mm, presnosť0,05 mm


  Polotovary z kovových a nekovových materiálov možno obrábať rôznymi spôsobmi. Sústruženie, frézovanie, vŕtanie, hobľovanie, rezanie závitov, preťahovanie a ďalšie operácie

CNC SÚSTRUŽENIE

CNC sústruženie do priemeru 1200 mm, L= 800 mm, presnosť 0,03 mm frézovanie a vyvrtávanie na klasických horizontálnych frézkach do 1000 x 600 x 1500 mm, presnosť 0,03 mm


 • Poháňané axiálne a radiálne nástroje
 • Posuv v osi Y
 • Veže s dvanástimi nástrojovými pozíciami
 • Vnútorný systém chladenia

FRÉZOVANIE A VYVRTÁVANIE

frézovanie a vyvrtávanie na klasických horizontálnych frézkach do 1000 x 600 x 1500 mm, presnosť 0,03 mm


frézovanie rovinných plôch do 1000 x 3000 x 600 mm, presnosť 0,2 mm, do 1000 x 1000 x 600 mm, presnosť 0,03 mm


vyvrtávanie otvorov na súradnicových vyvrtávačkách do 1500 x 1000 x 450 mm, presnosť 0,02 mm


CNC FREZOVANIE A VYVRTÁVANIE

CNC frézovanie a vyvrtávanie do 3500 x 2000 x 1200 mm, presnosť 0,05 mm, do 1600 x 1000 x 600 mm, presnosť 0,03 mm


 • Technológiu lineárneho odmeriavania
 • Naklápacie otočné stoly
 • Kompenzáciu vretena
 • Meracie sondy
 • Ďalšie doplnkové funkcie

BRÚSENIE MATERIÁLOV

brúsenie rovinných plôch do 800 x 2000 mm, presnosť 0,05 mm, do 400 x 2000 mm, presnosť 0,02 mm , do 300 x 800 mm, presnosť 0,01 mm

brúsenie hriadeľových súčiastok do priemru 300 mm, L= 1500 mm, presnosť 0,01 mm

brúsenie otvorov do priemeru 300 mm L = 300, presnosť 0,01 mm

DELENIE MATERIÁLOV

delenie tyčového materiálu do priemeru 460 mm

NC delenie materiálu acetylénom do 2 000 x 3500 mm, ± 0,4 mm do hrúbky 100 mm

TEPELNÉ SPRACOVANIE / CEMENTOVANIE

tepelné spracovanie dielcov (kalenie do rozmerov 1000 x 2000 x 800 mm, T max. = 10000C

cementovanie do priemeru 600 x 750 mm, popúšťanie a žíhanie)

čiernenie oceľových súčiastok do 300 x 300 x 600 mm

ZVÁRANIE

zváranie v ochrannej atmosfére

montážne práce dielenské, aj u zákazníka

VÝROBA ŠPECIÁLNEHO NÁRADIA

prípravky (polohovacie, upínacie, montážne, zváracie, sústružnícke, frezárske, vŕtacie)

časti výrobných liniek a automatizovanýchpracovísk

tvárniace náradie pre objemové tvárnenie (strižné, ohýbacie a lisovacie náradie)

meradlá a kalibre

modelové zariadenia a jadrovníky (kovové, plastové)

kovové formy pre výrobky z plastov, gumy a farebných kovov

rezné náradie (frézy, výstružníky, sústružnícke nože, preťahovacie tŕne)